Kampboekje

De kampinschrijvingen zijn alweer afgesloten. Wil je toch nog graag mee, contacteer dan zo snel mogelijk iemand van de leiding! De exacte uitwerking van de maatregelen en de ‘bubbels’ doen we a.d.h.v. de inschrijvingsaantallen per groep en zal nadien met jullie gecommuniceerd worden.

Let op: dit is dus een voorlopige versie van het kampboekje.

De data en uren zullen wellicht ongewijzigd blijven, maar het kan zijn dat we sommige ouders zullen vragen om hun kinderen te brengen of te komen halen omdat niet alle bubbels tegelijk op een bus mogen.

Kinderen die kort voor het kamp ziek zijn of die tot een risicogroep behoren mogen niet mee. Wie inschrijft heeft ook de verplichting zijn/haar kind te komen halen als het ziek zou worden op kamp.

Voorlopig-kampboekje-2020

This entry was posted in Evenementen. Bookmark the permalink.